สวยอลัง! เจดีย์ลอยฟ้า ประตูพุทธวดี 9 ยอด เมืองสุราษฎร์

เมืองสุราษฎร์เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่หลากหลายมากมาย อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ในเมืองสุราษฎร์นี้มีเจดีย์ลอยฟ้าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์และเป็นที่ระลึกในการเผยแพร่ศาสนาพุทธและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในคนที่มาเยือนในศาลาพุทธวดี

เจดีย์ลอยฟ้าในเมืองสุราษฎร์นั้นเป็นที่รู้จักในนาม “ประตูพุทธวดี 9 ยอด” เนื่องจากมีการสร้างเจดีย์จำนวน 9 ยอดซึ่งมีความสูงต่างกันในแต่ละยอด ซึ่งแต่ละยอดจะมีความสำคัญและเป็นที่นับถือของผู้นับถือศาสนาพุทธในสายพุทธ การเดินทางไปยังประตูพุทธวดีเหล่านี้จะเส้นทางสำคัญในการบูรณะศิลปวัฒนธรรมและศาสนาของประเทศไทย

Table of Contents

ความสำคัญของเจดีย์ลอยฟ้า

อุทยานธรรมเขานาในหลวง – ท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี

เมืองสุราษฎร์เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่หลากหลายมากมาย อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ในเมืองสุราษฎร์นี้มีเจดีย์ลอยฟ้าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์และเป็นที่ระลึกในการเผยแพร่ศาสนาพุทธและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในคนที่มาเยือนในศาลาพุทธวดี

ประตูพุทธวดี 9 ยอด

เจดีย์ลอยฟ้า ที่อุทยานธรรมเขานาในหลวง สุราษฎร์ฯ | Trip.com นาจอมเทียน

เจดีย์ลอยฟ้าในเมืองสุราษฎร์นั้นเป็นที่รู้จักในนาม “ประตูพุทธวดี 9 ยอด” เนื่องจากมีการสร้างเจดีย์จำนวน 9 ยอดซึ่งมีความสูงต่างกันในแต่ละยอด ซึ่งแต่ละยอดจะมีความสำคัญและเป็นที่นับถือของผู้นับถือศาสนาพุทธในสายพุทธ การเดินทางไปยังประตูพุทธวดีเหล่านี้จะเส้นทางสำคัญในการบูรณะศิลปวัฒนธรรมและศาสนาของประเทศไทย

เจดีย์ลอยฟ้าที่น่าสะดุ้งตา

จส. 100

เจดีย์ลอยฟ้าในเมืองสุราษฎร์มีองค์ประกอบที่สวยงามและน่าสะดุ้งตามากมาย สีทองและรูปทรงที่สลัวจากศิลปะไทยโบราณสร้างเป็นเจดีย์ที่มีความสง่างามและเก่าแก่ การตกแต่งด้วยปูนชุบทองคำ และเครื่องประดับที่ละเอียดอ่อนเป็นเครื่องหายนะจากอดีตที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่ในปัจจุบัน

สถานที่สำคัญในเจดีย์ลอยฟ้า

จส. 100

1. ประตูพุทธวดีแห่งความสุข

เป็นประตูแรกที่เราเจอเมื่อเข้าสู่เจดีย์ลอยฟ้า มีการตกแต่งด้วยสิ่งประดับศิลปะที่สวยงาม เป็นสัญลักษณ์ของความสุขและความสำเร็จในชีวิต

2. ประตูพุทธวดีแห่งเมตตา

เป็นประตูที่มีความหมายเกี่ยวกับเมตตาและความเมตตากรุณาที่พุทธศาสนิกชนให้แก่มนุษย์ทุกคน

3. ประตูพุทธวดีแห่งองค์ความรู้

เป็นประตูที่สัญลักษณ์ถึงองค์ความรู้ที่สำคัญในการเดินสู่สุขแห่งแสงสว่างและประเทศที่ปลอดภัย

4. ประตูพุทธวดีแห่งการปกครอง

เป็นประตูที่สัญลักษณ์ถึงการปกครองที่ดีและสันติภาพที่มีส่วนสำคัญในสังคม

5. ประตูพุทธวดีแห่งธรรม

เป็นประตูที่สัญลักษณ์ถึงธรรมและการใช้ชีวิตให้เป็นที่ประสงค์แห่งความสุข

6. ประตูพุทธวดีแห่งการจริยธรรม

เป็นประตูที่สัญลักษณ์ถึงการปฏิบัติตามหลักการจริยธรรมในชีวิตประจำวัน

7. ประตูพุทธวดีแห่งความยุติธรรม

เป็นประตูที่สัญลักษณ์ถึงความยุติธรรมและการแก้ไขความไม่เท่าเทียมในสังคม

8. ประตูพุทธวดีแห่งองค์ความสงบเรียบร้อย

เป็นประตูที่สัญลักษณ์ถึงองค์ความสงบเรียบร้อยและความสงบในใจ

9. ประตูพุทธวดีแห่งความสุขแห่งธรรมจริยธรรม

เป็นประตูที่สัญลักษณ์ถึงความสุขแห่งธรรมจริยธรรมที่เราต้องการให้มีในชีวิต

สรุป

เจดีย์ลอยฟ้า ประตูพุทธวดี 9 ยอด เมืองสุราษฎร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญและน่าสะดุ้งตา ด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามและความเป็นเอกลักษณ์ของเจดีย์ลอยฟ้า ร่วมกับสถานที่สำคัญทั้ง 9 ประตูพุทธวดีที่แสดงความสำคัญของคุณค่าศาสนาและปรัชญาของชาวพุทธในประเทศไทย การเยี่ยมชมและสำรวจเจดีย์ลอยฟ้า ประตูพุทธวดี 9 ยอด เมืองสุราษฎร์จะเป็นประสบการณ์ที่น่าทึ่งและเติมเต็มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมของไทย

FAQs

1. เจดีย์ลอยฟ้าเปิดให้เข้าชมทุกวันหรือไม่?

ใช่ สถานที่เจดีย์ลอยฟ้าเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เช้าถึงเย็น นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมและสำรวจได้ตามความสะดวก

2. มีบริการทัวร์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเจดีย์ลอยฟ้าหรือไม่?

ใช่ มีบริการทัวร์ที่เจดีย์ลอยฟ้าเพื่อเสริมความรู้และประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เกาะติดกับองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์และศิลปะ

3. สามารถถ่ายภาพในเจดีย์ลอยฟ้าได้หรือไม่?

ใช่ นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายภาพเพื่อเก็บบันทึกความทรงจำได้ในเจดีย์ลอยฟ้า แต่อาจมีข้อกำหนดเฉพาะในบางพื้นที่

4. สถานที่สำคัญในประตูพุทธวดีอื่นๆ นอกจาก 9 ยอด?

ในเจดีย์ลอยฟ้ายังมีสถานที่สำคัญอื่นๆ นอกจาก 9 ยอด ซึ่งรวมถึงองค์ประกอบสำคัญอื่นๆ เช่น ประตูแห่งการพระราชทาน ประตูแห่งการบุญและการทำบุญ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและธรรมะ

5. เมืองสุราษฎร์ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมายหรือไม่?

ใช่ สุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย เช่น หาดทรายราบสำแหง เกาะเสม็ด เกาะพะงัน อุทยานแห่งชาติสิรินธร และอื่นๆ ที่จะเสริมความสุขและประสบการณ์ท่องเที่ยวของคุณอีกมากมาย

สวยอลัง! เจดีย์ลอยฟ้า ประตูพุทธวดี 9 ยอด เมืองสุราษฎร์ I FOLLOW ME EP. 152 I รถเมล์ [VIDEO]

#รถเมล์คะนึงนิจ #FollowMe #สุราษฎร์ธานี
มาแล้วค่า Follow me Follow เมล์ 💁🏻‍♀
EP. ยังอยู่กับที่สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี แหล่งธรรมะ 🤍
#รถเมล์ เอาใจสายบุญ สายรักธรรมชาติ และสายถ่ายรูป
มาสักการะ ไหว้พระกันที่ #เจดีย์ลอยฟ้า อุทยานธรรมเขานาในหลวง
แค่ชื่อเจดีย์ก็สูงขนาดนี้ งานนี้ต้องเอาใจช่วยกันแล้วค่ะ
ว่ารถเมล์ของเราจะขึ้นไปถึงยอดได้หรือไม่ !?
เอาใจช่วยรถเมล์ด้วยน้าาาา

📌 Follow Me เที่ยวไหน ไปกัน ทุกวันเสาร์
เวลา 13:40 น. ทาง AMARIN TV HD ช่อง 34

📌 รับชมย้อนหลังทางยูทูบ My Channel Official
ทุกวันอังคาร เวลา 19.00 น.

#FollowMe #FollowMeเที่ยวไหนไปกัน #รถเมล์คะนึงนิจ #สุราษฎร์ธานี #อุทยานธรรมเขานาในหลวง #เจดีย์ลอยฟ้า #ประตูพุทธวดี

เนื้อหาของวิดีโอ สวยอลัง! เจดีย์ลอยฟ้า ประตูพุทธวดี 9 ยอด เมืองสุราษฎร์ I FOLLOW ME EP. 152 I รถเมล์

สวัสดีค่ะพอมีเที่ยวไหนไปกันทุกวันเสาร์ 13:00 น เจอกับเราแน่นอนนะคะ วันนี้เปิดแต่ว่าเป็น เป็นทางการนิดนึงเดี๋ยวจะพาทุกคนมาคือ พี่นกก็คือไม่อยู่แล้วที่เนี่ยพี่โชคลาภมากจริงๆทุกวันจริงๆแล้วมันเป็นสถานที่ที่กำลังฮอตฮิตมากที่สุด ราชธานีนะคะคนเนี่ยถ้าไปเปิดดูในโซเชียลเราจะเห็นเลยว่า อุทยานธรรมเขานาในหลวง มันเป็นความสุขความอดทนอย่างนึงเหมือนกันนะ เดินขึ้นไปมันต้องมีความตั้งใจสูง เพราะว่านอกจากสวยแล้วเนี่ย มันใช้เวลา รถเนี่ยไปเกยอยู่บนข้างบนไม่ได้ต้องใช้เท้าเดินให้แม่อย่างเดียว สนับสนุนโดย Ultimate Collagen Gel เรื่องผิวตั้งเวลา gena ที่คุณเห็น ก็จะมี องค์เจดีย์อยู่ทั้งหมดเนี่ย 6 องค์ด้วยกันแรกคือองค์ด้านหลังรถเมล์ พุทธวดีองค์นี้ต้องบอกว่าคนมาเยอะเพราะว่าตรงนี้ขับรถขึ้นมานิดเดียวนะคะเป็นลานจอดถ้าจอด ป๊อปอยู่ที่คนชอบถ่ายรูปคือจุดนี้ยิ่งเข้ามาในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์มันส่งแสง สถานท่องเที่ยวยืนอยู่เนี่ย สวยงามมาก บางคนมาตอนเช้าเพราะมาดูหมอก องค์แรกนี้นะคะเราจะมีเห็นเป็นเจดีย์ทั้งหมดเนี่ย 9 ยอดด้วยกันนะคะถ้าเข้าไปด้านใน เราจะเห็นทั้งวงนะเรามองขึ้นไปบนยอดเขา ก็จะเห็น องค์เจดีย์แต่ละองค์อยู่ จากด้านล่างทุกวันจริงๆขึ้นไม่ได้ แต่ว่าเราจะขึ้นไปวันไหนได้บ้างต้องไปดูหมายความว่าดูศักยภาพของตัวเองดูจากสภาพของตัวเอง ว่าแต่ละอันที่ขึ้นไปเนี่ยเหมือนเราจะต้อง เดินเท้า ขึ้นไปแต่ละองค์ก็จะเดินบันไดไม่เท่ากันบางองค์เชื่อมกันบางองค์ไม่เชื่อมกันอะไร การออกแบบที่สวยงามทำให้อุทยานธรรมเขานาในหลวงแห่งนี้ได้รับความนิยมจาก สายถ่ายภาพจากทุกสารทิศและจ้าแล้วรถเมล์อยากได้มุมไหนวันนี้จัดไปจ้า นี่เลยค่ะ ตรงนี้จะเป็น ศิลาวดี ก็สร้างมาจาก จุดที่ 2 เราก็จะเดินตามบันไดแดงๆนี้ ข้างบน ข้างบนตรงยอดเจดีย์ ก็จะเป็นสีแดง เธอก็บอกว่าสำหรับพี่ อุทยานธรรม เขานาในหลวงนะคะก็จะเป็น ของส่งด้วยตรงนี้ก็จะมีพระพุทธรูปตั้งอยู่ ส่วนองค์เจดีย์แต่ละองค์ก็มี พระบรม สารีริกธาตุ ประดิษฐานอยู่ ทุกๆคนด้วยนะคะทั้งหมด 5 องค์ตอนนี้สร้างเสร็จองค์ที่ 6 ยังไม่เสร็จ นะคะอาจารย์ธรรมเขานาในหลวงนะคะสร้างโดยพระอาจารย์สม สมพงษ์วชิรปัญโญร่วมสร้างกับชาวบ้านนะคะแต่ไม่น่าเชื่อว่ายอดเขาห้ายอด มีองค์เจดีย์อยู่ 5 องค์ ไปดูที่ห้องนี้ก่อนป่ะ จากตรงนี้ไปก็จะเป็นบันไดปูนแล้วค่ะ แล้วก็ มีราวจับค่อยๆเดินขึ้นไปเรื่อยๆเข้าไปในป่าดงพงไพร จริงๆแนะนำว่า เข้ามาที่นี่แล้วอยากจะขึ้นให้ครบทุกคดี มาตั้งแต่เช้าเลยค่ะ เพราะว่าจริงแต่ละองค์เจดีย์แต่ละย่อก็คือใช้เวลาในการเดินข้างๆเยอะมากพอดีรายการเรามีเวลาอยู่นิด แม่ตีลงมาเชียงรายรถเมล์งั้นลองเปลี่ยนมาดูมุมสูงจะโดนก่อนไหมล่ะ เผื่อจะมีกำลังใจในการเดินขึ้นยอดเจดีย์อีกนิดนึง คนบินออกกล้องอยู่แล้วเนี่ย วันนี้ใหญ่นะ เพราะว่ามีร้านค้า สุทัศน์ได้ป่ะ ภาวดี ล้อมรอบ แอบถ่าย ที่ร้านข้าว แม่บอกประมาณ ปีนึง เจดีย์องค์ที่ 4 ถามค่ะชื่อว่าพุธ พระราชาวดีวิธีการเจริญ ขึ้นไปบนองค์สีขาวองค์ที่ 3 ก็คือเดินขึ้นไปหา ขึ้นไปถึงปั๊บมันจะมี ทางแยกกูจะแยกไปองค์ที่ 3 ก็แยกขวาแล้วก็เดิน ถ้าจะลงมาปั๊บเจอทางแยกกูจะขึ้นไปทั้งสอง ถ้าไป 4 กับ 5 วิธีการ ขับรถเนี่ย เข้าไปด้านในอีกจะมีลานจอดรถ 1 1 ลานจอดรถได้ที่ไหน องค์ที่ 1 องค์ที่ 2 ที่ 3 5:00 น อยู่ด้านใน ก็เป็นไฮไลท์เหมือนกัน เดินขึ้นไป ข้างบนไม่ได้ แล้วพี่แนนเลิกได้ยังเขาว่าจะไปเจดีย์ที่ห้อยสิ ไม่ต้องคิดมากขึ้น ขึ้น 2 ค่ำ 3 ต้องไปทั้งคู่ เดินไม่ไหวแน่นะลูกแล้วน่าจะ เจดีย์ลอยฟ้า พระมหา ขอลำบากแค่นี้นะไม่สบายใช่ไหมคะ เราไม่รอช้าเรารีบขึ้นไปดีกว่า อุทยานธรรมเขานาในหลวงตั้งอยู่ที่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นหนึ่งในสถานที่ปฏิบัติ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ แล้วรอยพระพุทธบาท ห้อมล้อมไปด้วยบรรยากาศแห่งขุนเขาก็เลยทำให้ที่นี่ได้รับความนิยมทั้งจากคนในพื้นที่แล้วกันนะ ท่องเที่ยวภายในอุทยานนั้นมีเจดีย์ถูกสร้างขึ้นรวมทั้งหมด 5 ยอดดังนี้เจดีย์ยอดที่ 1 พุทธาวดีเจดีย์ยอดที่ 2 พุทธศิลาวดีเจดีย์ยอดที่ 3 พุทธะราชาวดีเจดีย์ยอดที่ 4 พุทธะนครกลางหาวและเจดีย์ยอดที่ 5 สวัสดีเหมาะสำหรับสายทำบุญที่ชื่นชอบความงดงามของธรรมชาติมากๆเลย เอาล่ะ ในระหว่างทางนี้ที่กำลังจะ ด้านบน แป๊บนึงค่ะ อยากจะให้ชาเพราะมีทุกข์ เพื่อสุขภาพการงานว่า Organic weekend Market มีของออแกนิคมากมายทีเดียวรถเมล์ จะพาไปดูนะเดี๋ยวกลับไป ใครที่เป็นสายออแกนิค วันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเพราะว่ารถเมล์ที่แน่ๆค่ะ Organic weekend market 2022 นะคะ อยากจะทำธุรกิจ เกี่ยวกับพวกออแกนิครู้ประเภทอินทรีย์ต่างๆคุณแวะมาที่นี่เลยเหมาะกับคุณมากๆนะคะ ข้างในมีจำหน่ายสินค้าออแกนิคมีวิธีการเพาะปลูกกันหรือต่างๆ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ กระทรวงพาณิชย์ค่ะอยากรู้จริงๆเลยค่ะว่าจุดเริ่มต้นของงาน Organic weekend market 2022 เริ่มต้น ในช่วงสถานการณ์ covid-19 ก่อนได้รับผลกระทบหมดเลยการบริโภคลดน้อยลงไปเราก็ต้องมาหา หาทางที่ส่งเสริมเกษตรกรผู้ประกอบการให้เข้าหาตลาดจำหน่ายสินค้าออแกนิคสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ Theme ของงานเลยคือการนำ Organic มาไว้ใจกลางเมือง สำหรับใครที่ สนใจอยากจะมาเลือกซื้อสินค้านะคะด้วยตัวเองมาได้เลยและที่สำคัญมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้อง ร้องชื่อดังในว่าจะเป็นสิงโตนำโชคคุณอิงค์วรันธรเลยนะคะงานตั้งแต่ 18 กุมภาพันธ์ 27 มีนาคมมาตั้งแต่เวลา 15:00 น ถึง 21:00 น เฉพาะ ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะนาที Garden หลังอาคารห้างเซ็นทรัลพระราม 9 ใกล้กับรถไฟฟ้า MRT พระราม 9 อะไรค่ะหรือว่าสำหรับใครก็แล้วแต่นะคะที่ไม่สะดวกมางานก็สามารถที่จะช้อปปิ้งสินค้าออนไลน์ก็ได้แต่ มีแคตตาล็อกนะคะเข้าไปที่ Organic market หรือว่าจะผ่านทางไลน์แอดช้อปปี้ Lazada สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยทั้ง Facebook ของสถานีออร์แกนิคหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมก็ได้ค่ะที่ 02 57 57 2-3 นะคะ รักสุขภาพต้อง Love งานตัดยอดไปต้องไปเดินดูบ้างแล้วล่ะ กำลังใส่รถเมล์คืนให้ถึงยอดเจดีย์กันพร้อมกับของฝากจากสุราษฎร์ด้วยจ้า ใช้ได้ทุกเต่ารุ่นใหม่ล่าสุด บุฟเฟ่ต์ชาบูอร่อยไม่จำกัดจำนวน การเดินขึ้นไปสักการะยอดเจดีย์ให้ครบทั้ง 5 ยอดในอุทยานธรรมเขานาในหลวง เรื่องให้สั้นแล้วอ่ะถึงจะข้ามยอดที่ 123 ไปได้แต่ยังไงก็ต้องขึ้นไปไหว้เจดีย์ลอยฟ้ายอดที่ 4 แล้ว ยอดที่หักให้ได้มาสุราษฎร์ธานีทั้งทีจะเสียเที่ยวไม่ได้เด็ดขาดเลยนะ นี่แค่ครึ่งทางเอง นี่คือเขาต้องมานั่งเกาะ หรออันนี้ขึ้นมาก่อน เราก็เรียงไปเรื่อยๆ สุดยอดจริงอ่ะตอนสร้างนี่คือยังไงเนี่ย หายใจไม่ทันเลย เฮ้ยโอเคนี่น่าจะครึ่งทางแล้ว หวย หนูว่าอันนี้ยิ่งกว่าถ้ำเสือที่กระบี่จริง จะถึงแล้ว นี่ไงเนี่ย นิดเดียวเอง ไม่ไปชอบไปอีกครึ่งเขาทางนู้นนะเคยโดนหลอกมาแล้วนิดเดียวเอง ทางนี้ไม่ถึงอ้อมเอง ขาว 1 ไปไงอ่ะ ไปยังไง ถึงแล้ว เจดีย์ยอดที่ 4 นะคะ ก็ขึ้นมานั่งบ่นก็ องค์เจดีย์ เล็กๆอีกหลายๆองค์ อยู่เรียงรายตาม เขียนตรงนี้นะคะ องค์ที่ 4 ชื่อว่าพุธ ละครกลาง ไม่รู้เว้ยว่างกลางบอกว่า กับเขานี่ เห็นวิว พรุ่งนี้ปลูกยางพาราแล้วก็ต้นปาล์มเยอะสุดลูกหูลูกตาเลยนะแล้วก็เราจะเห็นยอด ถามสีขาวๆทางด้านนี้ด้วยนะ อันนี้ได้อยู่นะคะ สักวัน เวลาเดินขึ้นมาจะสามารถเดินได้นิดหน่อยเพราะว่า ไม่ได้มีแบบราวบันไดเชือกจับในทุกๆโชว์นะ แชทด้วยแล้วก็ วันนี้ยุ่ง เมียไม่ถึงจุด ยอดเลย นิภามาดูตรงนี้ ดอกไม้ ขึ้นมากรุงเทพ เจดีย์องค์ ถ้าอยู่ด้านหลัง นะคะ ถ้าจะขึ้นไปข้างบน ทางแยกตรงนี้ แล้วก็เดินขึ้นมาอีก 300 กว่าคัน มันจะมีช่วงนึงที่ คันหน่อยหมายถึงว่าช่องทางเดินมันจะสูง 200 ค่ะ เราเดินไปมาแล้วหรือว่าเรา ส่งคนไปเก็บภาพมาฝากแล้ว ภาพมุมสูง พี่ดอนก็ขึ้นไปให้เราด้วย ยิงเป้าหมาย ของที่นี่นะคะอาจารย์ ว่าจะสร้างทั้งหมด 7 องค์ ตอนนี้เมียกำลังเริ่มสร้างองค์ที่ 6 ก็คือชื่อว่าพุทธะทราวดีอันนี้ยอดที่ 6 ด้านหลัง เขาลูกนึงฝั่งทางโน้นตอนนี้กำลังสร้างอยู่หลวงพี่หลวงพ่อมีชาวบ้านพุทธศาสนิกชนหลายๆคน ช่างมาช่วยกัน เวลาเขาจะสร้างเขาก็ต้องมีบอกว่า ชักรอกจากด้านล่างอ่ะค่ะ ก็ส่งของ ส่งปูนกับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ย ขึ้นมาด้านบนแล้วก็ก่อสร้างกันอยู่ ก็แวะเวียนกันมาได้เอาจริง เพลงสวยจริงๆ อัศจรรย์ว่าแบบ สร้างเจดีย์องค์ใหญ่ๆ เขาสูง ยอดแล้วนี่มัน น่าทึ่งดิ องค์ที่ 2 จะไม่เหมือนองค์อื่น แสงสีแดง เห็นภาพตรงนี้ องค์ที่ 3 องค์ที่ 4 ที่เราอยู่นี่แหละสีทอง องค์ด้านบนสุดตอนนี้วันที่ 5 เหมือนกันแต่องค์ที่ 5 ใหญ่มาก เป็นไงสภาพโอเคไหวไหมคะ เพิ่งใส่ตู้ค่ะ ว่าจะต้องขึ้นมาดูคุณแม่นี่ไงคะหิมะ ออกแบบและ ดูแลตัวเองเหนื่อยไหมเหนื่อยนะ ก็ขึ้นมาสวยที่มี ดูสภาพขนาด เงินเดือนขึ้นมาได้เลย บันไดมันขึ้นมาดีนะ มันไม่ลื่น เขาทำดีจริงๆ สร้อยทอง เพื่อนตาย เข้าไปตามกันหน่อย ลงทุกวันออกทุกวันลองเช็คอินก่อนที่รายการจะออกอีกเนี่ย เอาแล้วค่ะ นิยายที่ 4 ยอดที่ จะไปไม่ถึง ก็อยากไปนะคะ ขึ้นไปแล้วอาจจะลงไม่ทันเพราะว่ามันจะมืดก่อน แล้วไปดูเลยเจ้า เจดีย์ยอดที่ 5 ชื่อว่าพุทธสหัสวรรษดียอดเจดีย์สีขาวลอยฟ้าที่ใช้เวลาสร้างนานที่สุด ประมาณ 9 เดือนนะจ๊ะและอยู่สูงที่สุดในบรรดายอดเจดีย์ทั้งหมดด้วยเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของอุทยาน ธรรมเขานาในหลวงเลยละจ้าแต่ว่าช่วงหน้าเอาใจช่วยรถเมล์กลับบ้านได้ช่วงขาลงกันต่อจะไหวไหมเนี่ย ห้ามพลาดเด็ดขาดนะ ออนไลน์อาจารย์สวย LINE AIS 9 บาทโทร 063 063 635 ถึงแม้จะไม่มีโอกาสขึ้นถึงเจดีย์ลอยฟ้ายอดที่ 5 แต่ขึ้นถึงเจดีย์ยอดที่ 4 ได้ก็ยอมใจแล้วอ่ะ เอาเป็นว่าถ้าขึ้นไปช่วงฟ้ามืดก็คงจะอันตรายเหนื่อยมาเยอะลงมาพักก่อนจะนั่งรถเมล์ ลงมาแล้ว ถึงแล้วค่ะ นี่ที่เราได้ยินเสียงไม่ใช่อะไรนะคะ เขากะลา ตะกร้อก็พาคนที่ขึ้นไปทำงานข้างบนลงมา เมื่อกี้นี้ลงมารอบนึงแล้วแล้วก็เขาก็จะเบิ้ลเครื่อง แล้วก็ลอยขึ้นไปใหม่ พี่จะขึ้นไปรับอีกมุกนึงกำลังลงมาแน่นอน ใช้วิธีการแบบ ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง ตั้ง แต่ละองค์ 7 เดือนมี 9 เดือน ก็คือเวลาเรามา ว่าชาวบ้านช่วย พระอาจารย์คะ สุราษฎร์เมือง แวะมาสักการะ อุทยาน เขานาในหลวง บินได้ นอนรอรถ เขาสกทรีเฮ้าส์ ขอแพทๆไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะเนี่ย ต้องเผื่อเวลามาเยอะหน่อย แค่เดินไม่กี่นาทีเนี่ยใช้เวลาเยอะเชียว ก่อนจะไปปักพิกัดกันต่อไปเจอคนพิเศษของเราก่อน อุ้ยมีคาเฟ่สวยๆมันแนะนำเลยเจ๊วันเนี้ยแขกรับเชิญคนพิเศษของจอยในวันนี้นะคะต้องบอกว่า เธอเป็นผู้หญิงที่เก่งมากค่ะเป็นเวิร์กกิ้งวูแมนนะคะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่สำคัญนะคะสวยแล้วก็รวยมากด้วยแต่ก่อนที่เธอจะประสบความสำเร็จขนาดนี้นะคะชีวิตของเธอก็ ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันค่ะวันนี้ก็ ธรรมชาติประสบการณ์ดีๆกันนะคะกลับ พูดอันปัญจลักษณ์ค่ะอ้าวสวัสดีค่ะ รอนานไหม นิดนึงค่ะ ครึ่งหนึ่ง ท้าย เปิ้ล เห็นคนที่ แต่ไม่รู้ว่าเส้น บอกว่าตัวมันเอง เกิดมาพ่อกับแม่ หาเราก็ ในการเลี้ยงครอบครัวเราก็ตอนแต่งงานก็ เลิกกับสามีแล้ว บอกว่าชีวิตวัยเด็กลำบาก ถามหาแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอาการประจำดีนะ มันเป็นงาน เลี้ยงลูกเลี้ยงแม่ได้แต่มันไม่มีเงินเหลือไม่มี ก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยอยากได้รายได้เพิ่มแล้วว่าอยากมีรายได้อีก 1 ช่อง ก็เลยต้องหาอะไรเพิ่มแต่ตอนนั้นน่ะ ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ ชื่ออะไรคนอยากจะถาม หลายคน แต่ว่าบางทีมันก็ติดอยู่ กลัวเสียพวก ใส่หลอด กลัวเจ๊งกูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะและจุดเสี่ยง ที่ทำให้เรากล้าที่จะก้าวออกมาจาก วันนั้นก็ลืม แล้วเราจะทำอะไรล่ะที่เราสามารถทำควบคู่กับงานประจำได้เราก็เลยมา ที่จริงแล้วเราสามารถเป็นเจ้าของกิจ ออนไลน์ได้นี่นาก็เลยเข้าไปศึกษาพอเข้าไปเรียนปุ๊บเริ่มค่ะ เรียนไปขายไปเรียนไปขายไปก็ทำแต่แรกก็ทำคู่งานประจำค่ะ พอเริ่มเข้ามาทำเต็มตัว คนไทยเล่นโซเชียลมีเดีย 60 กว่าล้าน ตลาดใหญ่มาก เมื่อก่อนที่เราไม่ได้ทำแล้วเข้าใจว่ามันยากแต่พอเข้ามาเรียนรู้ทำจริงๆเว้ย จริงๆไม่ได้ยากเพราะว่าอะไรตอนนี้ ซื้อของออนไลน์หมดแล้วอ่ะ วันนี้ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่เรารู้เลยว่าเออว่ะ จริงๆคนเรามันแค่เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน ไม่มีใครเก่งไม่มีใครเป็นมานะ การขายของในโลกออนไลน์จริงมัน ย่านบางคนอาจจะ คือไม่ได้เห็นตัวเงินจับตัวเงินไม่ได้กูไม่ได้พูดคุยกับ ผู้ซื้อผู้ขายโดยตรงบางคนอาจ บอกว่าหลายคนเข้าใจว่ายากเพราะตอนที่กูมันเข้ามาตั้งแต่พอเข้ามาสุด มันสร้างมาเพื่อ แล้วคนไทยส่วนใหญ่ตื่นมาปุ๊บ หยิบโทรศัพท์มือถือ ลูกค้าอยู่ที่ไหนเราก็ไปขายในนั้น ไม่อยากทำยังไงนะซื้อคือเสียเงินได้เงินแต่ถ้าวันนี้เราต้องกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะ วิธีการขายบอกว่ามันง่ายมากๆจากที่เราเริ่มต้นแล้วเรารู้สึกว่ามันยากเราเปลี่ยนจากคำว่า อย่าให้เป็นคำว่างๆก็เลยย่อยออกมาเป็น 5 วัน 5 คอร์ส ถ้าใครอยากขายของออนไลน์ ปัญหาวิชาพื้นฐานที่ต้องรู้นะวันแรกเนี่ย ไปสอนตั้งแต่การตลาด 0 บาท รหัสผ่าน Facebook ที่เราเล่นอยู่นี่ล่ะค่ะโปรไฟล์ Facebook เนี่ยเล่นยังไงให้เป็นหน้าร้านราคาแพง คุณจะต้องโพสยังไง ให้คนมาติดตามคุณวิธีโอนวันที่ 2 ภาพและ VDO สร้างยังไงให้ ให้ปังหน้าต้องบอกว่าขายของออนไลน์ภาพวีดีโอสำคัญนะคะอาจารย์จะสอนผ่าน App ง่ายๆในมือถือที่เรา ใช้อยู่นี่ล่ะคะวันที่ 3 ค่ะสอนการเขียน Content บอกเลยยุคนี้ถ้า Content ใครดีคอนแทค เห็นใครโดนคนคนไหนน่าฟัง วันที่ 4 สอนการสร้างเพจแบบถูกวิธีหลายคนค่ะสร้างเพจแต่สร้างผิดวิธีก็เลยไม่เกิด วันที่ 5 ค่ะสอนในเรื่องของ การเพิ่มฐานลูกค้าผ่านการยิงแอดโฆษณา Facebook เป็น 5 วัน 5 วิชาคือจริงๆ ปัญหาวิชาของปลานิล ครอบครัว ถามว่าแล้ว จริงๆบอกว่าทุกเพศทุกวัยเลยนะค่อยๆเรียนไปด้วยกันเพราะว่าอะไร ในเรื่องของการขายของออนไลน์นักบัญญัติบอกว่าไม่ได้ยากอย่างที่ จริง แล้วในคอร์สนี้ อยากจะจบ 5 วันเชื่อว่าทุกคนสามารถสร้างยอดขายบนโลกออนไลน์ได้เลย ฟังมาถึงตอนนี้แล้วแต่เชื่อว่าเป็นแฟนเรา เข้าไปเรียน คอร์สนี้ก็เลยจัดการ วันนี้มีโปรโมชั่น วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะปกติ 5 วันนะคะถ้าวิชาเรียนผ่านมือถืออยู่ที่บ้านได้เลยปกติ 9700 บาทค่ะ แต่สำหรับวันนี้อยากได้พิเศษจริงๆก็คือ 90 7 บาทเท่านั้นเอง และยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะยังแถมให้อีก 1 คอร์สอีก 1 วัน ไปไปเลยกลับ แพลตฟอร์มที่มาแรงมากๆติดต่อค่ะวันนี้บอกเลยว่าถ้าใครอยากขายดีเข้าไปขายในติ๊กต่อกเลยนะคะ 6 วันหน้า 6 วันสำหรับ 100 คนแรกเท่านั้นที่แอน LINE มาตอนนี้นะคะที่รัก GOT7 App to 97 หรือแคปหน้าจอสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ามาได้เลยนะคะ 100 คนแรกเท่านั้น โทรมาตอนนี้นะคะพี่ 45 45 5999 ค่ะ ก็จริงนะบอกว่าสำหรับการขายของออนไลน์เนี่ยได้ ทุกเพศทุกวัยในเวลาที่เราเข้ามาเรียนเนี่ยนะเราสอนตั้งแต่เบสิคพื้นฐานเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้อยากบอกทุกคนว่า ลองเข้ามาเรียนรู้แล้วคุณจะรู้เลยว่าการขายของออนไลน์ง่ายนิดเดียวค่ะ วันนี้นะคะต้องให้แป้นย้ำโปรโมชั่นอีก 1 ครั้งที่ต้องบอกโปรโมชั่นนี้ พิเศษมากๆเลยโปรโมชั่นพิเศษสำหรับวันนี้นะคะราคาเพียงแค่ 97 บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วคุณได้เรียน 6 วันด้วยกันเลยนะคะสำหรับ 100 คนแรกนะคะพี่แอน LINE มาตอนนี้นะคะ G 9797 หรือแคปหน้าจอสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ามาด้านหน้าจอได้เลยนะคะ อาหารสำหรับ 100 คนแรกเท่านั้นโทรมาตอนนี้นะคะพี่ 45 45 5999 ถามมาถามถึงผลลัพธ์ของนักเรียนเป็นบ้างดีกว่า นักเรียนที่เรียนไป พี่สอนมาทั้งหมด 9 สมเด็จรุ่นร 5 ก็มีลูกศิษย์เนี่ยตอนเนี้ยประมาณ 2 ใช่ค่ะก็ลูกศิษย์หลายคนรู้ไปขายนะคะสามารถสร้างยอดขาย บนโลกออนไลน์ได้ เป็นเจ้าของกิจการเจอโควิคกลัวแต่พอเข้ามาเรียนอ่ะ ตอนนี้สามารถ สร้างหน้าร้านบนโลกออนไลน์เพิ่มยอดขายวันนึงหลายๆกล่องได้เลย รู้สึกว่า มันไม่ใช่แค่สำเร็จแค่เราอ่ะแต่มันสามารถสำเร็จ แล้วเราสามารถ แบ่งปันความรู้ดีๆให้กับ วันนี้ต้องขอบคุณครูปัญจรัตน์มากๆเลย นะคะที่มาแบ่งปันค่ะ รักดีๆให้ ด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็ได้เวลาไปดูพิกัดการเดินทางของรถเมล์กันแล้วนะคะอยู่ที่สุราษฎร์ ตอนนี้อยู่ที่ไหนกันไปเลยค่ะ พิกัดการเดินทางวันนี้หิวมากจากสัปดาห์ที่แล้วเดินทางจากร้านขนำน้อยหอยใหญ่ The รถตู้มาที่อุทยานธรรมเขานาในหลวงอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งและถูกกันได้เลยจ้าแนะนำให้มาช่วงเช้าจะได้เดินขึ้นเจดีย์ ครบทุกองค์นะจ๊ะ แล้วเราก็มาถึงคำถาม ประจำสัปดาห์นี้ของเรากันแล้ว คำถามนั้นไม่อยู่ว่าในอุทยานธรรมเขานาในหลวงมียอดเจดีย์ที่สร้างเสร็จแล้วทั้งหมดกี่องค์ ร่วมตอบคำถามด้วยการเข้า Facebook พิมพ์ค้นหาพ่อแล้วมีกติกาของเราง่ายสุดๆเข้าไปตอบคำถาม แฟนเพจรายการพร้อมกับกด like แล้วก็กดแชร์แฟนเพจ คำตอบที่ถูกต้องและโดนใจที่สุดจะได้รับของที่ระลึกไปเลยและผู้โชคดีที่ได้รับของที่ระลึก ในสัปดาห์ที่แล้วของเรานั้นก็คือ ยินดีด้วยจ้าที่สำคัญก็อย่าลืมยืนยันสิทธิ์ในแฟนเพจของเราด้วยนะจ๊ะ ชอบด้านหน้ารถเมล์และพี่นีโน่จะพานั่งรถซาเล้ง ติงไปยังชุมชนบ้านเขาเทพพิทักษ์ปักหลักเช็คอินภูเขารึ จะสนุกแค่ไหนต้องติดตามต่อแล้วมีวันเสาร์บ่ายโมง 40 จ้า อมรินทร์ทีวี